Prostorno planska dokumentacija

Prostorni plan uređenja Općine Gradište – PPOU

1. Prostorni plan uređenja Općine Gradište – 2004. godine
– Odluka o donošenju2. Prostorni plan uređenja Općine Gradište – 1. izmjene – 2006. godine 
– Odluka o donošenju


3. Prostorni plan uređenja Općine Gradište – 2. izmjene – 2013. godine   
Odluka o donošenju


4. Prostorni plan uređenja Općine Gradište – 3. izmjene – 2021. godine   
Odluka o donošenju

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostorno plana uređenja Općine Gradište – 2021. godinaIV izmjene i dopune PPUO


IV. ID PPUO Gradište

Rješenje – prihvatljivost za ekološku mrežu

Obavijest javnosti o izradi IV izmjena i dopuna PPUO

Odluka o izradi IV izmjena i dopuna PPUO

-Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna PPUO Gradište

 

IV. ID PPUO Gradište – 2023.ZADNJA VERZIJA


   
Ovdje možete preuzeti originalne Prostorne planove

Urbanistički plan uređenja poslovne zone Ambarine – UPU

1. UPU poslovne zone “Ambarine” u Gradištu – 2005. godine                         
– Odluka o donošenju
2. Izvješće s javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna UPU radne zone “Ambarine” u Gradištu 
3.  1.Izmjene i dopune UPU radne zone “Ambarine” u Gradištu – 2016. godine
 – Odluka o donošenju   

II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Ambarine-2023.

  1. Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone “Ambarine”
  2. Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone “Ambarine” u Gradištu 

II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Ambarine-2023.ZADNJA VERZIJA

Program ukupnog razvoja Općine Gradište – PUR

1. PUR – Program ukupnog razvoja Općine Gradište – 2016. godine