Savjetovanje sa javnošću – prikupljanje komunalnog otpada

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)  Općina Gradište poziva zainteresiranu javnost da se očituju na prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Gradište.

Očitovanje možete poslati na adresu Općine Gradište: Trg h. Velikana 5, 32273 Gradište 

ili na mail: opcina-gradiste@vk.t-com.hr

Prijedlog odluke možete pogledati OVDJE.

Obrazac za prijedloge OVDJE.

Razdoblje za javnu raspravu od 07.11.-07.12.2021. godine.