Prikupljanje komunalnog otpada

Savjetovanje sa javnošću – prikupljanje komunalnog otpada

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)  Općina Gradište poziva zainteresiranu javnost da se očituju na prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Gradište.

Očitovanje možete poslati na adresu Općine Gradište: Trg h. Velikana 5, 32273 Gradište 

ili na mail: opcina-gradiste@vk.t-com.hr

Prijedlog odluke možete pogledati OVDJE.

Obrazac za prijedloge OVDJE.

Razdoblje za javnu raspravu od 07.11.-07.12.2021. godine.

Plan gospodarenja otpadom – procjena na okoliš

Zbog izrade novog Plana gospodarenja otpadom potrebno je izvršiti ocjenu o potrebi strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje 2018.-2024. na okoliš.

Prijedlog Odluke možete pogledati OVDJE.

Služba za prostorno – mišljenje o strateškoj procjeni utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje od 2018.-2024. godine na okoliš

Mišljenje možete pogledati OVDJE

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gradište

Odluku možete pogledati OVDJE. – Službeni vjesnik VSŽ br. 28/21.

Ugovor o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja i odvoza komunalnog otpada sa područja Općine Gradište

Ugovor možete pogledati OVDJE.

Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području općine gradište

Cjenik možete pogledati OVDJE.