VAŽNI TELEFONI U GRADIŠTU

Općina Gradište
Kontakt telefon: o32 841 270

Pošta
Kontakt telefon: o32 842 973

Ambulanta
Kontakt telefon: o32 841 054

Zubna ambulanta
Kontakt telefon: o32 841 774

Osnovna škola
Kontakt telefon: o32 842 979

Župni ured
Kontakt telefon: o32 841 199

DHMZ-Meteorološka postaja Gradište
Kontakt telefon: o32 841 727

Veterinarska stanica
Kontakt telefon: o32 841 062

Svjetlost – Dom za starije i nemoćne
Kontakt telefon: 098 217 701

Matrica udaljenosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji: