KONTAKT

Općina Gradište
Trg hrvatskih Velikana 5
Gradište
32273
Hrvatska
opcina.gradiste@gmail.com

032/841-270032 | 032/841-270
https://www.gradiste.hr

Komunalni radnik: 099 832 63 35