Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Gradište

Koncesionar:

Dimo Plamen j.d.o.o., Ivana Pl. Zajca 23, 32270 Županja

Kontakt: Đoić Ana – 098/91-51-335

Vrijeme trajanja koncesije: 01.01.2020.-31.12.2023.

Odluka o dodjeli koncesije