Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Gradište

Koncesionar:

Dimo Plamen j.d.o.o., Ivana Pl. Zajca 23, 32270 Županja

Kontakt: Đoić Ana – 098/91-51-335

Vrijeme trajanja koncesije: 01.01.2020.-31.12.2023. –

Odluka o dodjeli koncesije – Službeni vjesnik VSŽ br. 19/19.

Opći uvjeti isporuke dimnjačarskih usluga za Općinu Gradište – Službeni vjesnik VSŽ br. 14/22.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Gradište Službeni vjesnik VSŽ br. 14/22.