JAVNA NABAVA

Dokumenti:

-Izjava o nepostojanju sukoba interesa – načelnik

-Izjava o nepostojanju sukoba interesa – zamjenik načelnik

2015. 

1. Plan javne nabave za 2015. godinu

2. Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2015. godinu

3. Registar ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi za 2015. godinu

4. Popis sponzortva i donacija za 2015. godinu

5. Popis preostalih ugovora za 2015. godinu

2016.

1. Plan javne nabave za 2016. godinu

2. Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2016. godinu

3. Registar ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi za 2016. godinu

4. Popis sponzorstva i donacija za 2016. godinu

5. Popis preostalih ugovora za 2016. godinu

2017.

1. Plan javne nabave za 2017. godinu

2. Registar ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi za 2017. godinu

3. Popis sponzortva i donacija za 2017. godinu

2018.

1. Plan javne nabave za 2018. godinu

2. Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2018. godinu

3. II . Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2018. godinu

4. Registar ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi za 2018. godinu

5. Popis sponzorstva i donacija za 2018. godinu

2019.

1. Plan javne nabave za 2019. godinu

2. Popis sponzorstva i donacija za 2019. godinu

3. Popis preostalih ugovora za 2019. godinu

2020.
1. Plan javne nabave za 2020. godinu


2021.
1. Plan javne nabave za 2021. godinu

2022.
1. Plan javne nabave za 2022. godinu

2. I. izmjene Plana javne nabave za 2022. godinu

3. II. izmjene Plana javne nabave za 2022. godinu

2023.
1. Plan javne nabave za 2023. godinu

2024.