USTROJSTVO OPĆINE

Načelnik

Načelnik Općine Gradište:
Srećko Papac
Zamjenik načelnika:
Josip Čolakovac

Vijeće

Članovi vijeća općine Gradište:

1.  Čolakovac-Mijić Ivana- predsjednica Vijeća
2.  Špehar Tomislav
3.  Mikulić Marko
4.  Dominković Ivan
5.  Gagulić Ljiljana
6.  Josić Pero
7.  Kaić Verica
8.  Filipović Manda
9.  Janković Dražen
10. Konjarević Andrija
11. Mikinac Antun

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradište:

1. Branko Dretvić – referent za računovodstveno-knjigovodstvene poslove 
2. Katica Čačić – referent za upravno-administrativne poslove
3. Ilija Leutarević – referent za upravno-administrativne poslove
4. Matija Đilanović – komunalni radnik