GROBLJE

Jedinstveni upravni odjel općine Gradište
Kontakt telefon: 032/ 841 270


Komunalni radnik općine Gradište: Matija Đilanović
Kontakt telefon: 099/ 832 63 35


Svećenik crkve Sv. Franje u Gradištu: Mato Knežević
Kontakt telefon: 098/422 650


Usluge ukopa obavlja “Čistoća d.o.o. – Županja
Kontakt telefon: 098/494 450


  1. Odluka o grobljima – 28.03.2011. godine
  2. Uvjeti pogrebnih usluga – 14.03.2019. godine

Mjesno groblje u Gradištu – katastarski pregled: