GROBLJE

Komunalni radnik: Matija Đilanović
Kontakt telefon: 099 832 63 35

Cjenik grobnih usluga – 23.12.2009. godine

Mjesno groblje u Gradištu – katastarski pregled: