PRORAČUNI

Proračunska transparentnost

2024. godina

2023. godina

-Proračun

-Odluka o izvršavanju Proračuna

– Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna za 2022. godinu

2022. godina

– Proračun

-I. Izmjene i dopune Proračuna

-II. Izmjene i dopune Proračuna

– Odluka o izvršavanju proračuna

– Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna

2021. godina
– Proračun
– Odluka o izvršavanju proračuna

– Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna

– Prvi rebalans proračuna

– Drugi rebalans proračuna

Financijsko izvješće 2021. 

2020. godina
– Proračun
– Odluka o izvršavanju proračuna
– Prvi rebalans proračuna
– Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna

-Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna

– Drugi rebalans proračuna

Financijsko izvješće 

2019. godina
– Proračun
– Prvi rebalans proračuna
– Drugi rebalans proračuna
– Odluka o izvršavanju proračuna

-Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna

-Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna

Financijsko izvješće 

2018. godina
– Proračun
– Prvi rebalans proračuna
– Drugi rebalans proračuna
– Odluka o izvršavanju proračuna

– Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna

2017. godina
– Proračun
– Prvi rebalans proračuna
– Drugi rebalans proračuna
– Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna

2016. godina
– Proračun
– Rebalans proračuna
– Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna

2015. godina
– Proračun
– Rebalans proračuna
– Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna

2014. godina
– Proračun
– Rebalans proračuna
– Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna

2013. godina
– Proračun
– Rebalans proračuna
– Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna

2012. godina
– Proračun
– Rebalans proračuna
– Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna