www.gradiste.hr

Javni poziv za sufinanciranje sportskih, kulturnih i ostalih udruga za 2022. godinu

Javni poziv za sufinanciranje sportskih, kulturnih i ostalih udruga za 2022. godinu

Rok za dostavu prijava: 07.02.2022.

Više

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 35. stavak 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), te članka 30. […]

Više

Obavijest o odlaganju životinjskog otpada

Obavijest o odlaganju životinjskog otpada

Životinjski otpad (isključivo bez ambalaže) od klanja svinja možete odložiti u poseban kontejner u prostoru PZ «Napredak», K. Tomislava 40 u Gradištu od petka, 12.11.2021. Radno vrijeme: Ponedjeljak – petak od 8,00-14,00 sati Subota od 8,00 – 12,00 sati Nedjeljom i praznicima ne radimo.    

Više

Natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Zaprimanje prijava za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća započet će 7. prosinca 2021. godine, a zbog velikog interesa Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je osigurao dodatnih 90 milijuna kuna pa će građanima biti ukupno na raspolaganju 390 milijuna kuna. Zbog tehničkih poteškoća, podnošenje zahtjeva koje je trebalo biti sredinom listopada odgođeno je za novi termin. Analizom je utvrđeno da je u kratkoj jedinici […]

Više

Ministarstvo poljoprivrede raspisuje nove natječaje za male poljoprivrednike (mjera 6.3.1.) i za mlade poljoprivrednike (mjera 6.1.1.)

Ministarstvo poljoprivrede raspisuje nove natječaje za male poljoprivrednike (mjera 6.3.1.) i za mlade poljoprivrednike (mjera 6.1.1.)

Za tip operacije 6.3.1 prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR. Visina javne potpore po korisniku iznosi 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama. Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju te održivom razvoju. Cilj je uključenje više članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu […]

Više

Obavijest o odvozu otpada

Obavijest o odvozu otpada
Više

Poziv volonterima za sudjelovanje u projektu „ Dijalog budućnosti“

Poziv volonterima za sudjelovanje u projektu „ Dijalog budućnosti“

Lokalna akcijska grupa Bosutski niz provodi projekt „ Dijalog budućnosti“ u okviru programa Erasmus +  s ciljem uključivanja mladih sa područja LAG-a Bosutski niz u procese donošenja odluka putem strukturiranog dijaloga sa donositeljima odluka, ( više informacija o projektu na linku https://lag-bosutskiniz.hr/projekt-dijalog-buducnosti-u-okviru-programa-erasmus/ ) te ovim putem poziva osobe zainteresirane za volontiranje u projektnim aktivnostima kako bi stekli nova znanja i iskustva. Za potrebe provođenja istraživanja na terenu, tražimo […]

Više

Otvorene prijave za sudjelovanje u projektu “Pronađi posao u drvnom sektoru!”

Otvorene prijave za sudjelovanje u projektu “Pronađi posao u drvnom sektoru!”

Ukoliko niste u sustavu obrazovanja ili osposobljavanja, niste zaposleni, ne nalazite se u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a, a imate do 29 godina i želite raditi, uključite se u projekt „Pronađi posao u drvnom sektoru!“. Prijave za sudjelovanje u programima obrazovanja i drugim projektnim aktivnostima su otvorene. Prijavite se putem Google obrasca i uz pomoć projektnog tima lakše pronađite posao u drvnom sektoru. Nositelj projekta je drvni klaster “Slavonski […]

Više

Obavijest – prijava štete od elementarne nepogode

Obavijest – prijava štete od elementarne nepogode

-Prijavni obrazac

Više

Program proslave Dana Općine Gradište 2021.

Program proslave Dana Općine Gradište 2021.
Više