www.gradiste.hr

Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a Republike Hrvatske raspisalo je Javni poziv za zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine.

Više

Potpisani ugovori sa studentima za stipendije za akademsku godinu 2021./22.

Potpisani ugovori sa studentima  za stipendije za akademsku godinu 2021./22.

Ovih dana načelnik Općine Gradište Srećko Papac je potpisao ugovore za sve studente sa područja Općine Gradište za stipendije za akademsku 2021./22. godinu, gdje će studenti 10 mjeseci dobivati pomoć od Općine Gradište u iznosu od =700,00 kn mjesečno.

Više

11.02. Dan europskog broja 112

11.02. Dan europskog broja 112
Više

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta ili osnivanja prava građenja sa mogućnošću otkupa u poslovnoj zoni “Ambarine” u Gradištu

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta ili osnivanja prava građenja sa mogućnošću otkupa u poslovnoj zoni “Ambarine” u Gradištu

          

Više

Plan odvoza otpada za 2022. godinu

Plan odvoza otpada za 2022. godinu
Više

Natječaj za stipendije Općine Gradište za akademsku godinu 2021./22.

Natječaj za stipendije Općine Gradište za akademsku godinu 2021./22.

Općina Gradište je raspisala natječaj za stipendije za akademsku godinu 2021./22. Rok za dostavu prijava: 30.01.2022. Preuzimanje: Natječaj za stipendije Zahtjev za stipendiju Pravilnik o dodjeli stipendija

Više

Javni poziv za sufinanciranje sportskih, kulturnih i ostalih udruga za 2022. godinu

Javni poziv za sufinanciranje sportskih, kulturnih i ostalih udruga za 2022. godinu

Rok za dostavu prijava: 07.02.2022.

Više

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 35. stavak 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), te članka 30. […]

Više

Natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Zaprimanje prijava za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća započet će 7. prosinca 2021. godine, a zbog velikog interesa Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je osigurao dodatnih 90 milijuna kuna pa će građanima biti ukupno na raspolaganju 390 milijuna kuna. Zbog tehničkih poteškoća, podnošenje zahtjeva koje je trebalo biti sredinom listopada odgođeno je za novi termin. Analizom je utvrđeno da je u kratkoj jedinici […]

Više

Ministarstvo poljoprivrede raspisuje nove natječaje za male poljoprivrednike (mjera 6.3.1.) i za mlade poljoprivrednike (mjera 6.1.1.)

Ministarstvo poljoprivrede raspisuje nove natječaje za male poljoprivrednike (mjera 6.3.1.) i za mlade poljoprivrednike (mjera 6.1.1.)

Za tip operacije 6.3.1 prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR. Visina javne potpore po korisniku iznosi 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama. Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju te održivom razvoju. Cilj je uključenje više članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu […]

Više