www.gradiste.hr

Izbori za članove u EU Parlament iz RH

Izbori za članove u EU Parlament iz RH
Više

Javni poziv za program “Zaželi”

Javni poziv za program “Zaželi”
Više

Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu

Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu

Detalje možete pogledati na stranicama Vukovarsko-srijemske županije

Više

Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Gradište

Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Gradište
Više

Projekt Zaželi

Projekt Zaželi
Više

Obavijest biračima

Obavijest biračima
Više

Lutkarsko proljeće

Lutkarsko proljeće
Više

Novi BESPLATNI TELEFON u Vukovarsko-srijemskoj županiji – 0800 33 00 44

Novi BESPLATNI TELEFON u Vukovarsko-srijemskoj županiji – 0800 33 00 44
Više

Obavijest za uslugu osobne asistencije

Obavijest za uslugu osobne asistencije

Gradsko društvo Crvenog križa Županja izdaje obavijest: Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent priznaje se: Osobi s tjelesnim, intelektualnim ili metalnim oštećenjem kod koje je utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja Osobi koja je navršila 18 godina Osobi koja ima status osobe s invaliditetom sukladnom zakonu kojim se uređuje registar osoba s invaliditetom Ukoliko […]

Više

Izgradnja nadstrešnice na mrtvačnici

Izgradnja nadstrešnice na mrtvačnici
Više