Oglas za upis djece u vrtić u pedagošku 2021./22. godinu

Oglas za upis djece u vrtić u pedagošku 2021./22. godinu

Dječji vrtić „Mali svijet“ zaprimati će zahtjeve za upis djece u redoviti (10 satni) program za pedagošku 2021./22. godinu.

Od 8. do 18. lipnja u vremenu od 07,00  do 15,00 sati

U redoviti (10 satni) program mogu se upisati djeca od navršene treće godine života.

Pravo na upis  u Program imaju djeca roditelja s prebivalištem na području Gradišta, a ukoliko ima slobodnih mjesta, mogu se upisati djeca s prebivalištem na području drugih općina.

U novu pedagošku godinu upisuje se onoliko djece koliko je potrebno da se popune postojeći kapaciteti Vrtića.

Da bi svoje dijete upisali u naš vrtić potrebno je popuniti i potpisati zamolbu, te odgovarajući upitnik.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ:

1.Popunjeni obrazac Zahtjev za upis ,popunjen i potpisan od strane oba roditelja

2.Preslika rodnog lista djeteta

3.Preslike osobnih iskaznica za oba roditelja

4.Potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta

5.Presliku knjižice imunizacije djeteta (knjižica cijepljenja)

6.Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa

 Ukoliko Vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece za upis djece u Vrtić prednost će sukladno Pravilniku  o upisu djece u Dječji vrtić „Mali svijet“ i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, imati djeca:

-roditelja invalida Domovinskog rata (dokaz: rješenje o utvrđivanju statusa invalida Domovinskog rata)

-zaposlenih roditelja (dokaz: podaci iz prijave)

-samohranih roditelja ili u udomiteljskim obiteljima (dokaz: smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, presuda o razvodu braka ili rješenja Centra za socijalnu skrb kojim se dokazuje isto)

-iz obitelji s troje ili više djece (dokaz: rodni listovi maloljetne djece, potvrda ili neki drugi dokaz da se majka ne nalazi na rodiljnom ili roditeljskom dopustu za dijete koje prijavljuje u vrtić)

-djeca u godini prije polaska u školu

Po provedenom postupku upisa Komisija za prijem djece  objavit će listu djece s pravom upisa u sljedeću pedagošku godinu koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Vrtića  .Roditelji djece s pravom upisa dužni su sklopiti ugovor o pružanju usluga Vrtića  najkasnije do 20. kolovoza 2021.godine.

Prilog:

  1. Zahtjev za upis u vrtić