11.02. Dan europskog broja 112

11.02. Dan europskog broja 112
Više

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta ili osnivanja prava građenja sa mogućnošću otkupa u poslovnoj zoni “Ambarine” u Gradištu

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta ili osnivanja prava građenja sa mogućnošću otkupa u poslovnoj zoni “Ambarine” u Gradištu

          

Više

Plan odvoza otpada za 2022. godinu

Plan odvoza otpada za 2022. godinu
Više

Natječaj za stipendije Općine Gradište za akademsku godinu 2021./22.

Natječaj za stipendije Općine Gradište za akademsku godinu 2021./22.

Općina Gradište je raspisala natječaj za stipendije za akademsku godinu 2021./22. Rok za dostavu prijava: 30.01.2022. Preuzimanje: Natječaj za stipendije Zahtjev za stipendiju Pravilnik o dodjeli stipendija

Više

Javni poziv za sufinanciranje sportskih, kulturnih i ostalih udruga za 2022. godinu

Javni poziv za sufinanciranje sportskih, kulturnih i ostalih udruga za 2022. godinu

Rok za dostavu prijava: 07.02.2022.

Više

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 35. stavak 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), te članka 30. […]

Više

Obavijest o odlaganju životinjskog otpada

Obavijest o odlaganju životinjskog otpada

Životinjski otpad (isključivo bez ambalaže) od klanja svinja možete odložiti u poseban kontejner u prostoru PZ «Napredak», K. Tomislava 40 u Gradištu od petka, 12.11.2021. Radno vrijeme: Ponedjeljak – petak od 8,00-14,00 sati Subota od 8,00 – 12,00 sati Nedjeljom i praznicima ne radimo.    

Više

Natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Zaprimanje prijava za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća započet će 7. prosinca 2021. godine, a zbog velikog interesa Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je osigurao dodatnih 90 milijuna kuna pa će građanima biti ukupno na raspolaganju 390 milijuna kuna. Zbog tehničkih poteškoća, podnošenje zahtjeva koje je trebalo biti sredinom listopada odgođeno je za novi termin. Analizom je utvrđeno da je u kratkoj jedinici […]

Više

Ministarstvo poljoprivrede raspisuje nove natječaje za male poljoprivrednike (mjera 6.3.1.) i za mlade poljoprivrednike (mjera 6.1.1.)

Ministarstvo poljoprivrede raspisuje nove natječaje za male poljoprivrednike (mjera 6.3.1.) i za mlade poljoprivrednike (mjera 6.1.1.)

Za tip operacije 6.3.1 prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR. Visina javne potpore po korisniku iznosi 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama. Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju te održivom razvoju. Cilj je uključenje više članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu […]

Više

Obavijest o odvozu otpada

Obavijest o odvozu otpada
Više