Zatvor za napuštanje životinja

Zatvor za napuštanje životinja

Napuštanje domaće životinje postaje kazneno djelo s kaznom zatvora do godine dana. Cilj je snažnije sankcioniranje svih oblika zlostavljanja i iskorištavanja životinja što su godinama predlagale brojne udruge za zaštitu životinja. Više se neće čekati reakcija veterinarske inspekcije jer se onoga tko napusti životinju može odmah prijaviti policiji.

Stroge kazne su jedini način kako naučiti ljude da se ponašaju kao ljudi.