WiFi4EU u Gradištu

WiFi4EU u Gradištu

U okviru programa WiFi4EU za Općinu Gradište  izgrađena je WiFi mreža koja mještanima omogućava besplatni internet u javnim prostorima. Mreža je puštena u promet 07.05.2020. godine kojom je pokriven cijeli centar Gradišta od ambulante do novoobnovljenog doma kulture kao i na stadionu NK Slavonac.