Prijava štete od posljedica održavanja kanalske mreže u k.o. Gradište

Prijava štete od posljedica održavanja kanalske mreže u k.o. Gradište

Molimo sve poljoprivrednike kojima je zbog održavanja kanalske mreže u k.o. Gradište učinjena šteta na usjevima, da se radi prijave štete mogu javiti u općinu Gradište. Tel.: 032/841-270