Prijava elementarne nepogode od suše

Prijava elementarne nepogode od suše

Prijava štete od elementarne nepogode na ratarskim i povrtlarskim kulturama proljetne sjetve i dugogodišnjim nasadima zbog SUŠE vršit će se u prostorijama Općine Gradište u vremenu od 07.-13.09.2022. godine od 08:00-13:00 sati.

PRIJAVNI OBRAZAC