Obavijest za čišćenje snijega

Obavijest za čišćenje snijega

ČIŠĆENJE SNIJEGA

Članak 7.

Vlasnici odnosno korisnici zemljišta i zgrada uz nogostupe ili druge javne površine
kojima se služe pješaci, dužni su redovito čistiti snijeg s tih površina.

Čišćenje snijega treba vršiti svakog dana najkasnije do 7,00 sati, a u slučaju potrebe i više puta na dan.
U slučaju poledice pjesacke prijelaze i nogostupe treba posipati pijeskom, piljevinom, pepelom i1i slicnim materijalom,
najkasnije do 7,00 sati, au slucaju potrebe i vise puta na dan.
Javne povrsine (autobusna stajalista, zeljeznicki kolodvor i sl.) ciste od snijega poduzeca koja koriste te povrsine
za svoju redovitu djelatnost. Snijeg se čisti na način i sredstvima koja ne oštećuju pločnik odnosno kolnik
ostale javne površine u općoj uporabi održava općina.

Kaznene odredbe:

Globom od 50,00 do 200,00 kn kaznit ce se flzička osoba za prekršaj.
Globom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit ce se za prekršaj poduzeće i pravna osoba.u Gradistu, 07.01.2016. Općina Gradište