Obavijest o edukaciji

Obavijest o edukaciji

Obavještavamo Vas o provedbi projekta LOKO LAG – Održivi razvoj ruralnog područja. Naime prema projektu provodit će se edukacija odraslih osoba i to za Engleski jezik, Njemački jezik te ECDL. Osobe koje su prihvatljive kao polaznici edukacija su sve osobe koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada odnosno sve nezaposlene ili radno neaktivne osobe sljedećih skupina:

1. Dugotrajno nezaposlene osobe

2. Osobe s niskim stupnjem obrazovanja (završeno osnovnoškolsko obrazovanje)

3. Mlade osobe do 29 godina

4. Osobe starije od 50 godina

5. Žene starije od 45 godina

6. Žene s nižim kvalifikacijama (bez ili sa završenom osnovnom školom)

7. Pripadnici nacionalnih manjina

Ukupno za općinu Gradište su na raspolaganju 4 slobodna mjesta.

Zainteresirani se mogu prijaviti u općinu Gradište na tel: 032/841-270 ili na mail: opcina.gradiste@gmail.com