Obavijest – isplate božićnica umirovljenicima za 2022. godinu

Obavijest – isplate božićnica umirovljenicima za 2022. godinu

Općina Gradište poziva umirovljenike i korisnike zajamčene minimalne naknade, koji imaju prebivalište u općini Gradište i mirovinu 3.000,00 kuna i manju, da podnesu zahtjev za isplatu božićnice za 2022. godinu.

Božićnice se isplaćuju u sljedećim iznosima:

  • 400,00 kn umirovljenicima s mirovinama do 1.500,00 kn,
  • 300,00 kn umirovljenicima s mirovinama od 1.501,00 – 3.000,00 kn i
  • 400,00 kn korisnicima zajamčene minimalne naknade

Ukoliko umirovljenik nema otvoren tekući račun božićnicu će moći podići u Općini Gradište o čemu će biti posebno obaviješten.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Općini Gradište te mrežnim stranicama Općine Gradište: www.gradiste.hr            

Ispunjeni i potpisani obrazac možete predati u Općini Gradište svakim radnim danom u vremenu od 7-15 sati ili  poslati na  adresu e-pošte: opcina.gradiste@gmail.com

Uz obrazac obvezno je priložiti:

1. kopiju osobne iskaznice (obostrano),

2. odrezak od mirovine ili potvrdu banke ili HZMO o isplati mirovine za prethodni mjesec (ukoliko umirovljenik ima i inozemnu mirovinu treba priložiti i dokaz o visini inozemne mirovine)

3. Rješenje Centra za socijalnu skrb o primanju zajamčene minimalne naknade (za osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu) i

3. kopiju dokumenta na kojem je vidljiv IBAN i OIB umirovljenika (ako traženi podaci nisu vidljivi na ranije navedenim dokumentima).

Prijave se primaju zaključno do 13.12.2022. godine.

Obrazac Zahtjeva možete preuzeti ovdje

U Gradištu, 29.11.2022. godine                                   Načelnik Općine Gradište:

Srećko Papac