Natječaj za stipendiju općine Gradište za akademsku godinu 2023./2024.

Natječaj za stipendiju općine Gradište za akademsku godinu 2023./2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA     
OPĆINA GRADIŠTE     
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 604-01/24-01/001

URBROJ: 2196-13-01-24-2

Gradište,  03.01.2024.

Na temelju članka 9. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Gradište, Načelnik općine Gradište, objavljuje

N A T J E Č A J

za stipendiju općine Gradište

za akademsku godinu 2023./2024.

 1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:
  1. 1. studenti upisani na Sveučilišni ili Stručni studij,
  1. 2. studenti redovno upisani u prvu godinu studija i više u akademskoj 2023./2024. godini,
  1. 3. studenti koji imaju neprekidno prebivalište na području Općine Gradište u posljednje četiri godine prije podnošenja Zahtjeva za dodjelu stipendije,
  1. 4. studenti koji nisu korisnici stipendije ili potpore iz drugih izvora,
  1. 5. studenti koji su položili godinu.
 1. Zahtjevu za stipendiju  podnositelj je dužan priložiti sljedeće dokumente:
 2. uvjerenja/potvrda o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu,
 3. preslika osobne iskaznice,
 4. vlastoručno potpisana izjava studenta da nema odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta (na obrascu).

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca u odnosu na datum podnošenja zahtjeva za stipendiju.

Stipendija će se isplatiti u 10 jednakih mjesečnih obroka po 150,00 € počevši od mjeseca veljače do zaključno mjeseca studeni.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web adresi Općine Gradište www.gradiste.hr.

Obrazac Zahtjeva i Pravilnik o dodjeli stipendija Općine Gradište može se preuzeti s web adrese općine Gradište, www.gradiste.hr.

            Zahtjev s potrebnom dokumentacijom za natječaj za dodjelu stipendije općine Gradište za akademsku godinu 2023./2024. treba dostaviti najkasnije do 19.01.2024. godine na adresu:

Općina Gradište

Trg Hrvatskih velikana 5

32 273 Gradište

s naznakom:

“Za natječaj za dodjelu stipendija”.

Nepotpuni i nepravodobno pristigli Zahtjevi neće se razmatrati.

Općinski Načelnik:

Srećko Papac