Lokalni izbori 2021.

Lokalni izbori 2021.

Kontakti i vrijeme javljanja članova Izbornog Povjerenstva općine Gradište a za upite eventualnih kandidata, političkih stranaka ili grupe građana za predstojeće lokalne izbore:

  • HRVOJE SMITAL – 099 301 70 80 u vremenu od 17,00- 20,00 sati
  • MORENA MARČELJA MACH – 098 740 623 u vremenu od 15,00- 20,00 sati
  • IVAN GRIGIĆ – 099 683 0952 u vremenu od 09,00-17,00 sati
  • LJUBICA BILJAN – 091 284 3945 u vremenu od 17,00-20,00 sati
  • GORDANA VUČKO – 098 959 2184 u vremenu od 17,00-20,00 sati
  • SILVIJA MLINAREVIĆ -099 270 5960u vremenu od 17,00-20,00

Priloženi dokumenti:

Osiguranje epidemioloških mjera u izbornom procesu rada izbornih tijela

Obavijest kandidatura ŽIP VSŽ LI 2021

Osiguranje epidemioloških mjera u izbornom procesu prikupljanje potpisa birača

Objava – opća