Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a Republike Hrvatske raspisalo je Javni poziv za zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine.

Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu, uz koji treba priložiti: 

  • dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel),  a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice
  • potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude
  • Obrazac prijave morate dostaviti u prostorije Općine Gradište, Trg hrvatskih Velikana 5, 32273 Gradište, radnim danom od 07:00-15:00 sati, te ćete nakon provjere stambene jedinice dobiti potvrdu stožera civilne zaštite Općine Gradište da ispunjavate uvjete za prihvat

 
Poziv se odnosi na:

  • vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice
  • vlasnike stambenih jedinica koji su  po načelu solidarnosti  već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje