Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradište

Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradište

Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Gradište trajat će od 26.07.-02.08.2021. godine.

Dokumentacija:

  1. Objava javne rasprave o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Gradište i
  2. Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Gradište