Otvorene prijave za sudjelovanje u projektu “Pronađi posao u drvnom sektoru!”

Otvorene prijave za sudjelovanje u projektu “Pronađi posao u drvnom sektoru!”

Ukoliko niste u sustavu obrazovanja ili osposobljavanja, niste zaposleni, ne nalazite se u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a, a imate do 29 godina i želite raditi, uključite se u projekt „Pronađi posao u drvnom sektoru!“.

Prijave za sudjelovanje u programima obrazovanja i drugim projektnim aktivnostima su otvorene.

Prijavite se putem Google obrasca i uz pomoć projektnog tima lakše pronađite posao u drvnom sektoru.

Nositelj projekta je drvni klaster “Slavonski hrast”.

Više na Facebook stranici projekta.