Obavijest svinjogojcima

Obavijest svinjogojcima

Vlasnici eutanaziranih ili odvezenih živih svinja koji žele saznati detalje i načine obračuna te isplate novčane naknade mogu se obratiti Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za stočarstvo i kontrolu hrane u Zagrebu na

telefon: 01 3903124