Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gradište

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gradište
Više

Natječaj – rekonstrukcija doma kulture u Gradištu

Natječaj – rekonstrukcija doma kulture u Gradištu

Općina Gradište je raspisala natječaj za rekonstrukciju doma kulture u Gradištu…

Više

Poziv na prethodno savjetovanje – Rekonstrukcija doma kulture u Gradištu

Poziv na prethodno savjetovanje – Rekonstrukcija doma kulture u Gradištu

Naručitelj Općina Gradište priprema otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na rekonstrukciji doma kulture, sukladno dokumentaciji o nabavi…

Više

Natječaj za energetsku obnovu kuća

Natječaj za energetsku obnovu kuća

Obavještavamo Vas da je na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljeni sljedeći Javni poziv…

Više