www.gradiste.hr

Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Gradište

Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Gradište

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE

Više

Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradište

Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradište

Prijedlog PPUO Gradište pogledati OVDJE

Više

Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone “Ambarine”

Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone “Ambarine”

Prijedlog UPU – Ambarine možete pogledati OVDJE

Više

Gradište u tisku od 1851-2021

Gradište u tisku od 1851-2021

Izašao je prvi dio sabranih članaka iz novina “Gradište u tisku od 1851-2021. godine”. Drugi dio uskoro…

Više

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

Vukovarsko-srijemska županija objavila je javni poziv za pomoć umirovljenicima koji možete pogledati na službenim stranicama županije.

Više

Podnošenje zahtjeva – pomoć za rođenje djeteta preko usluge e-Novorođenče

Podnošenje zahtjeva – pomoć za rođenje djeteta preko usluge e-Novorođenče

Obavještavamo sve roditelje, da od ove godine, prilikom upisa novorođenčeta u matičnom uredu ujedno podnose i zahtjev za pravo na jednokratnu pomoć za rođenje djeteta, tako da ne moraju dolaziti u Općinu Gradište. Sredstva (265,45 €) će im biti ispaćena na osobni račun, a potom će dobiti i rješenje o isplati na kućnu adresu.

Više

Javni poziv za uvid u prijedlog Programa raspolaganja polj. zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Gradište

Javni poziv za uvid u prijedlog Programa raspolaganja polj. zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Gradište
Više

KUD Seljačka sloga Gradište slavi 100. godišnjicu

KUD Seljačka sloga Gradište slavi 100. godišnjicu
Više

Natječaj za dodjelu stipendija Općine Gradište za akademsku godinu 2022./23.

Natječaj za dodjelu stipendija Općine Gradište za akademsku godinu 2022./23.

Rok za dostavu prijava: 30.01.2023.

Više

Javni poziv za sufinanciranje sportskih, kulturnih i ostalih udruga za 2023. godinu

Javni poziv za sufinanciranje sportskih, kulturnih i ostalih udruga za 2023. godinu

Rok za dostavu prijava: 20.01.2023.

Više