JUO

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradište:

1. Branko Dretvić - referent za računovodstveno-knjigovodstvene poslove 

2. Katica Čačić - referent za upravno-administrativne poslove 

3. Ilija Leutarević - referent za upravno-administrativne poslove 

4. Matija Đilanović - komunalni radnik