Članovi Vijeća

Članovi Vijeća Općine Gradište:

1 Adlešić Ivan
2 Čolakovac-Mijić Ivana
3 Dominković Ivan
4 Gagulić Željko
5 Ivanšić Antun
6 Konjarević Andrija
7 Lazar Vedran
8 Matinac Ana
9 Matinac Franjo
10 Parašilovac Franjo
11 Stojanović Mato
12 Vidović Katarina
13 Vrhovac Josip