Članovi Vijeća

Članovi Vijeća Općine Gradište:

  1.  Čolakovac-Mijić Ivana- predsjednica Vijeća
  2.  Špehar Tomislav
  3.  Mikulić Marko
  4.  Dominković Ivan
  5.  Gagulić Ljiljana
  6.  Josić Pero
  7.  Kaić Verica
  8.  Filipović Manda
  9.  Janković Dražen
  10. Konjarević Andrija
  11. Mikinac Antun