Plan gospodarenja otpadom - ocjena

Zbog izrade novog Plana gospodarenja otpadom potrebno je izvršiti ocjenu o potrebi strateške procjene utjecaja Plana

gospodarenja otpadom Općine Gradište za razdoblje 2018.-2024. na okoliš.

Prijedlog Odluke možete pogledati ovdje.

Google map:

Thank for sharing!