Groblje

Mjesno groblje u Gradištu - katastarski pregled

__________________________________

Cjenik grobnih usluga - 23.12.2009. godine

__________________________________

Komunalni radnik: Matija Đilanović - 099/832-63-35

_________________________________________

Google map:

Thank for sharing!