Poziv na prethodno savjetovanje - Rekonstrukcija doma kulture u Gradištu

Google map:

Thank for sharing!