• 3. Državno natjecanje u kuhanju čobanca

  3. Državno natjecanje u kuhanju čobanca" Belišće 2017.

  TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BELIŠĆA Vijenac S. H.Gutmanna 15B31551 BelišćeBelišće, 27. 07. 2017. godineKlasa: 334-01/17- 06/13Urbroj: 2185/02-6- 17-2 PREDMET: 3. DRŽAVNO NATJECANJE U KUHANJU ČOBANCA;BELIŠĆE 2017. – Javni poziv Opširnije

 • Rezultati lokalnih izbora 2017.

  Rezultati lokalnih izbora 2017.

  Općinsko izborno povjerenstvo Općine Gradište objavljuje rezultate lokalnih izbora 2017. godine: 1. Rezultati izbora za načelnika i zamjenika načelnika Općine Gradište 2. Rezultati izbora za članove općinskog Vijeća Općine Gradište Opširnije

 • Lokalni izbori 2017. kandidacijske liste

  Lokalni izbori 2017. kandidacijske liste

  Općinsko izborno povjerenstvo Općine Gradište objavljuje kandidacijske liste za predstojeće lokalne izbore: 1. Kandidatura za izbor načelnika Općine Gradište 2. Kandidacijska lista za izbor članova općinskog Vijeća Općine Gradište ----------------------------------------- 3. Zbirna lista kandidatura za izbor načelnika Općine Gradište 4. Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova općinskog Vijeća Općine Gradište       Opširnije

 • Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Gradište

  Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Gradište

                                                         REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                 OPĆINA GRADIŠTE             OPĆINSKI NAČELNIK   Klasa: 112-03/17-01/01 Urbroj: 2212/06-04-17-1 U Gradištu, 24. 03. 2017.                  Na temelju članka 10. st. 1 Zakona o radu (Narodne novine br. 149/08), članka 45. Statuta općine Gradište, Odluke o provođenju Programa javnih radova za 2017.g.  objavljujem;   J A V N I   P O Z I V za zapošljavanje u javnim radovima Općine Gradište Za radno mjesto: komunalni radnik   Natječaj je otvoren od 24.03.-03.04.2017. godine. Opširnije

Obavijest - zabrana obaranja drveća

 

 

Člankom 6. Odluke o komunalnom redu Općine Gradište propisano je:

             Korisnicima javnih površina zabranjeno je:

-        bacati papire i druge otpatke na javne površine ili na bilo drugi način stvarati nečistoću na javnim površinama,

-        šarati ili pisati po zidovima zgrada i drugim objektima i uređajima,

-        puštati krupnu i sitnu stoku na ispašu u park, športske objekte i druge javne zelene površine osim na one gdje je to odobreno općinskom odlukom,

-        ispuštati zagađenu vodu u prirodne vodotoke, oštećivati nasade po parku i drugim javnim površinama,

-        parkirati vozila na javnim zelenim površinama i pločnicima, te voziti po istim,

-        obaranje i uklanjanje drveća sa javnih površina bez prethodnog odobrenja organa nadležnog za komunalne poslove,

-        zadržavanje ogrijeva i građevinskog materijala duže od tjedan dana na javnoj površini. Izuzetno organ komunalnog redarstva može odobriti zadržavanje građevnog materijala ako postoje razlozi (mala parcela i sl.) uz naknadu za korištenje javnih površina,

-        zatrpavanje odvodnih jaraka i otvora propusta bilo na koji način (neodržavanjem, uskladištenjem građevnog materijala, ogrijeva i sl.),

-        rezanje građe na javnim površinama osim na onim koje uz naknadu odredi Općina.

Kaznene odredbe:

Globom od 200,00 do 500,00 kn kaznit ce se flzička osoba za prekršaj.
Globom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit ce se za prekršaj poduzeće i pravna osoba.

Google map:

Thank for sharing!