• Javni poziv za proizvođače lubenica

  Javni poziv za proizvođače lubenica

  AGRO-KLASTER d.o.o.      Glagoljaška 27      V I N K O V C I                                                       J A V N I   P O Z I V                                   za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini                 Udruge „Klaster proizvođača lubenica Vukovarsko-srijemske županije“ Opširnije

 • Ženska perspektiva

  Ženska perspektiva

  Dana 07. 06. 2018. godine u Otoku s početkom u 11 sati održana je Motivacijska radionica za sve zainteresirane poduzetnice u sklopu projekta „Ženska Perspektiva“. Opširnije

 • Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima 2018. godine

  Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima 2018. godine

                                                       REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA               OPĆINA GRADIŠTE            OPĆINSKI NAČELNIK   Klasa: 112-03/18-01/06 Urbroj: 2212/06-04-18-1 U Gradištu, 23. 05. 2018.   Na temelju članka 10.  Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14 i 127/17 – pročišćeni tekst), članka 45. Statuta općine Gradište ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/09 i 3/13),  Odluke o provođenju Programa javnih radova za 2018.g.  objavljujem; Opširnije

 • Projekt

  Projekt "Ženska perspektiva"

  Ženska perspektiva pomaže poduzetnicama iz nerazvijenih područja   Opširnije

Obavijest - zabrana obaranja drveća

 

 

Člankom 6. Odluke o komunalnom redu Općine Gradište propisano je:

             Korisnicima javnih površina zabranjeno je:

-        bacati papire i druge otpatke na javne površine ili na bilo drugi način stvarati nečistoću na javnim površinama,

-        šarati ili pisati po zidovima zgrada i drugim objektima i uređajima,

-        puštati krupnu i sitnu stoku na ispašu u park, športske objekte i druge javne zelene površine osim na one gdje je to odobreno općinskom odlukom,

-        ispuštati zagađenu vodu u prirodne vodotoke, oštećivati nasade po parku i drugim javnim površinama,

-        parkirati vozila na javnim zelenim površinama i pločnicima, te voziti po istim,

-        obaranje i uklanjanje drveća sa javnih površina bez prethodnog odobrenja organa nadležnog za komunalne poslove,

-        zadržavanje ogrijeva i građevinskog materijala duže od tjedan dana na javnoj površini. Izuzetno organ komunalnog redarstva može odobriti zadržavanje građevnog materijala ako postoje razlozi (mala parcela i sl.) uz naknadu za korištenje javnih površina,

-        zatrpavanje odvodnih jaraka i otvora propusta bilo na koji način (neodržavanjem, uskladištenjem građevnog materijala, ogrijeva i sl.),

-        rezanje građe na javnim površinama osim na onim koje uz naknadu odredi Općina.

Kaznene odredbe:

Globom od 200,00 do 500,00 kn kaznit ce se flzička osoba za prekršaj.
Globom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit ce se za prekršaj poduzeće i pravna osoba.

Google map:

Thank for sharing!