• Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Gradište

  Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Gradište

                                                         REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                 OPĆINA GRADIŠTE             OPĆINSKI NAČELNIK   Klasa: 112-03/17-01/01 Urbroj: 2212/06-04-17-1 U Gradištu, 24. 03. 2017.                  Na temelju članka 10. st. 1 Zakona o radu (Narodne novine br. 149/08), članka 45. Statuta općine Gradište, Odluke o provođenju Programa javnih radova za 2017.g.  objavljujem;   J A V N I   P O Z I V za zapošljavanje u javnim radovima Općine Gradište Za radno mjesto: komunalni radnik   Natječaj je otvoren od 24.03.-03.04.2017. godine. Opširnije

 • Obavijest mladim poljoprivrednicima

  Obavijest mladim poljoprivrednicima

  REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo             i ruralni razvoj            Održat će savjetovanje u svezi Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020., podmjere 6.1, operacije tipa 6.1.1.  za mlade poljoprivrednike   Opširnije

 • Obavijest malim proizvođačima rakije i vina

  Obavijest malim proizvođačima rakije i vina

  OBAVIJEST MALIM PROIZVOĐAČIMA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA O POJEDNOSTAVNJENJU POSTUPKA UPLATE TROŠARINE NA ALKOHOLNA PIĆA ZA 2016. GODINU     U cilju pojednostavnjenja postupka uplate paušalnog iznosa trošarine za 2016. godinu kojeg uplaćuju registrirani vlasnici/korisnici kotlova za proizvodnju jakih alkoholnih pića daje se slijedeća obavijest: Opširnije

 • Završena pješačka staza u ulici Kralja Tomislava

  Završena pješačka staza u ulici Kralja Tomislava

  U ulici Kralja Tomisalva gotovo je sa postavljanjem kocki na pješačkoj stazi u dužini od 1.100 metara. Projekt je sufinanciran sa sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja. Opširnije

Obavijest - zabrana obaranja drveća

 

 

Člankom 6. Odluke o komunalnom redu Općine Gradište propisano je:

             Korisnicima javnih površina zabranjeno je:

-        bacati papire i druge otpatke na javne površine ili na bilo drugi način stvarati nečistoću na javnim površinama,

-        šarati ili pisati po zidovima zgrada i drugim objektima i uređajima,

-        puštati krupnu i sitnu stoku na ispašu u park, športske objekte i druge javne zelene površine osim na one gdje je to odobreno općinskom odlukom,

-        ispuštati zagađenu vodu u prirodne vodotoke, oštećivati nasade po parku i drugim javnim površinama,

-        parkirati vozila na javnim zelenim površinama i pločnicima, te voziti po istim,

-        obaranje i uklanjanje drveća sa javnih površina bez prethodnog odobrenja organa nadležnog za komunalne poslove,

-        zadržavanje ogrijeva i građevinskog materijala duže od tjedan dana na javnoj površini. Izuzetno organ komunalnog redarstva može odobriti zadržavanje građevnog materijala ako postoje razlozi (mala parcela i sl.) uz naknadu za korištenje javnih površina,

-        zatrpavanje odvodnih jaraka i otvora propusta bilo na koji način (neodržavanjem, uskladištenjem građevnog materijala, ogrijeva i sl.),

-        rezanje građe na javnim površinama osim na onim koje uz naknadu odredi Općina.

Kaznene odredbe:

Globom od 200,00 do 500,00 kn kaznit ce se flzička osoba za prekršaj.
Globom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit ce se za prekršaj poduzeće i pravna osoba.

Google map:

Thank for sharing!