Sufinanciranje dječjeg vrtića

 

Vijeće Općine Gradište je 09.03.2015. na svojoj 9. sjednici donijelo Odluku o sufinanciranju troškova boravka u dječjim vrtićima roditeljima sa prebivalištem na području Općine Gradište.

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za sufinanciranje dječjeg vrtića.

Ovdje možete pogledati Odluku o sufinanciranju troškova boravka u dječjim vrtićima. 

Google map:

Thank for sharing!