Projekt EduAkcija - dodatne kvalifikacije

Poziv za dodatnu ekukaciju objavljuje LAG Bosutski niz:

 

Poštovani,

budući da smo kontaktirali Učilište Studium koji provode hvale vrijedan projekt EduAkcija, ovom objavom želimo potaknuti sve zainteresirane s područja LAG-a Bosutski niz, ukoliko žele, mogu se javiti na navedeni broj telefona i prijaviti za željenu, ovim projektom besplatnu prekvalifikaciju ili osposobljavanje. U nastavku teksta Vam ukratko želimo predstaviti njihovu ponudu:

Preko projekta EduAkcija osigurali su besplatne prekvalifikacije i osposobljavanja i sada prikupljaju kandidate koji se žele besplatno prekvalificirati ili osposobiti za :

Prekvalifikacija za zanimanje kuhar,

prekvalifikacija za zanimanje konobar,

osposobljavanje za barmena,

osposobljavanje za jednostavne poslove u kuharstvu.

Edukacije su besplatne svima koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

- osobe od 15 – 34 godine starosti samo sa završenom osnovnom školom, mogu biti zaposleni i nezaposleni
- osobe sa završenom srednjom školom, ali najviše trogodišnjom, mogu biti zaposleni i nezaposleni
- osobe starije od 34 godine sa završenom najmanje osnovnom školom, a najviše četverogodišnjom srednjom školom, nezaposlene godinu dana i više.

Ukoliko ste zainteresirani javite se u ured Učilišta na broj telefona 032/617 100, i mob. 091/356 00 00.

 

Google map:

Thank for sharing!