Oglas - "Program zapošljavanja žena u Gradištu"

Na stranicama Crvenog križa Županja objavljen je oglas za prijem u radni odnos 10 žena sa područja Općine Gradište.

U prilogu možete skinuti natječaj i ostalu dokumentaciju:

 

 

 
Rezultati natječaja:
R.B. Ime i prezime Bodovi
1 ANICA MIKINAC 12
2 ANA BOŠNJAK 11
3 ANA MIJATOVIĆ 11
4 ANĐA TROGRLIĆ 11
5 ZUMRETA PRKIĆ 11
6 IVANA DRETVIĆ 10
7 MARICA BULE 10
8 MARIJA PARAŠILOVAC 10
9 ĐURĐICA MIKINAC 9
10 GORDANA KOVAČEVIĆ 9
11 MARIJA DUBRAVAC 8
12 MARTA PETRIĆ 8
13 ANICA VARNICA 8
14 JASNA AKRAP 8
15 JADRANKA DUBRAVAC 7
16 NEDA ĐEREK 7
17 NADA JOVANOVAC 7
18 JELENA TOMIĆ 7
19 MARIJANA ĐIPIĆ 6
20 STOJA FILIPOVIĆ 6
21 KATICA JOVANOVAC 6
22 DARIA TABAK 0

Google map:

Thank for sharing!