Javni poziv za sufinanciranje sportskih, kulturnih i ostalih udruga za 2018. godinu

 

 

1. JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE GODIŠNJEG PROGRAMA UDRUGA U SPORTU OPĆINE GRADIŠTE ZA 2018. GODINU

Prilozi:

1. Javni poziv 

2. Upute za prijavitelje

3. Prijava za dodjelu potpore

4. Potrebna dokumentacija

5. Izvješće o utrošku sredstava

6. Izjava o nekažanjavanju

7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

8. Izjava o partnerstvu

-Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu

 -------------------------------------------------------------------

2. JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA OPĆINE GRADIŠTE ZA 2018. GODINU

Prilozi:

1. Javni poziv 

2. Upute za prijavitelje

3. Prijava za dodjelu potpore

4. Potrebna dokumentacija

5. Izvješće o utrošku sredstava

6. Izjava o nekažanjavanju

7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 

8. Izjava o partnerstvu

-Program javnih potreba za udruge u 2018. godini

--------------------------------------------------------------------------------

2. JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA U KULTURI OPĆINE GRADIŠTE ZA 2018. GODINU

Prilozi:

1. Javni poziv 

2. Upute za prijavitelje

3. Prijava za dodjelu potpore

4. Potrebna dokumentacija

5. Izvješće o utrošku sredstava

6. Izjava o nekažanjavanju

7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 

8. Izjava o partnerstvu

-Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

-------------------------------------------------------------------------------------

----------IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA-----------

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 U Gradištu, 22.12.2017. godine

 

Google map:

Thank for sharing!