Završena pješačka staza u ulici Kralja Tomislava

U ulici Kralja Tomisalva gotovo je sa postavljanjem kocki na pješačkoj stazi u dužini od 1.100 metara. Projekt je sufinanciran sa sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja.

Google map:

Thank for sharing!