Javni poziv za sufinanciranje udruga za 2017. godinu

Na temelju članka 30., točka 7., Statuta Općine Gradište («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije 12/09 i 03/13), te članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15), Općina Gradište    o b j a v lj u j e  :

 

JAVNI POZIV

 

ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA

JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA

OPĆINE GRADIŠTE ZA 2017. GODINU

 

 

 1. VRSTA FINANCIJSKE POTPORE

 

1.1    Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu javnih potreba u djelatnostima obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, športa i tehničke kulture, socijalne skrbi i zdravstva, manifestacija te programa i potreba ostalih udruga građana koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Gradište za 2017. godinu.

 

1.2    Program javnih potreba u djelatnosti obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, športa i tehničke kulture, socijalne skrbi i zdravstva, manifestacija te programa potreba ostalih udruga građana donosi Općinsko vijeće Općine Gradište.

 

 1. UVJETI ZA PRIJAVU

 

  • Pravo sudjelovanja po Javnom pozivu imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama („Narodne novine“  74/14) sa sjedištem na području općine Gradište.

 

 1. PREDNOST ĆE IMATI PROGRAMI KOJI ĆE SVOJIM SADRŽAJEM POTICATI:

 

 • Afirmaciju svih oblika izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih na području Općine Gradište;
 • afirmaciju svih oblika kreativnosti i stvaralaštva na području Općine Gradište;
 • njegovanje i proučavanje povijesnih i sociokulturnih tradicija;
 • demokratičnost i ekološku svijest;
 • afirmaciju identiteta i promidžbu Općine Gradište u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;
 • podizanje nivoa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;
 • programe obrazovanja za stjecanje tehničkih i informatičkih znanja i vještina;
 • programe športsko-rekreacijskih aktivnosti građana te ostale programe koji će poticati i promicati šport;
 • programe škola i manifestacija u kulturi, promicanje, unapređenje i afirmaciju kulturnih vrijednosti te identiteta Općine Gradište i
 • potporu udrugama proizašlim iz Domovinskog rata te potporu humanitarnim, socijalnim i srodnim organizacijama.

 

 1. KRITERIJI I PRIORITETI TEMELJEM KOJIH ĆE SE UTVRĐIVATI PREDNOST PRIJAVLJENOG PROGRAMA/PROGRAMA SU:

 

 • usklađenost s programskim načelima projekata Općine Gradište odnosno usklađenost s mjerama na području odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite i sl. iz nacionalnih strategija, politika i/ili programa,
 • usmjerenost prema potrebama korisnika s područja Općine Gradište i njihova uključenost u razvoj i praćenje programa,
 • novi  programi, modeli i ideje za rješavanje postojećih problema, uključivanje volontera (naročito s područja Općine Gradište) i suradnja s drugim udrugama i partnerima,
 • osigurani resursi za provedbu programa,
 • uspješnost u dosadašnjoj provedbi  programa iz područja društvenih djelatnosti financiranih od Općine Gradište,
 • Odobreni programi će se sufinancirati prema financijskim mogućnostima Proračuna općine Gradište.

 

 1. NAČIN PRIJAVE PROGRAMA


5.1. Program za financijsku potporu udrugama iz Proračuna Općine Gradište za 2017. godinu prijavljuje se        ispunjavanjem i slanjem ispisanog, ovjerenog i potpisanog obrasca na adresu Općine Gradište            

 

5.2 Dokumentacija za prijavu

 

               a) Obvezna dokumentacija za prijavu programa je:

 • ovjeren i potpisan ispis obrasca koji sadrži PODATKE O UDRUZI, PROGRAMU UDRUGE  i PRORAČUN PROGRAMA UDRUGE

  

5.3 Ovjeren i potpisan ispis obrasca s prilozima šalje se preporučenom poštom na adresu: Općina Gradište, Trg hrvatskih Velikana 5, 32273 Gradište s naznakom »UDRUGE – NE OTVARAJ« ili se predaje u Općinu Gradište.

  

 1. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

               Rok za podnošenje prijava je zaključno do 25.11.2016. godine.

 

               Za sve tehničke informacije prilikom popunjavanja obrazaca za prijavu, udruge se mogu obratiti na broj telefona 032/841-270 svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati ili putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

NEPOTPUNE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI!

  

                                                                                                                                                   v.d. PROČELNIK 

                                                                                                                                                     Branko Dretvić

 

      REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

         OPĆINA GRADIŠTE

   Jedinstveni upravni odjel

 

KLASA: 402-08/16-01/1

URBROJ: 2212/06-03-16-1

Gradište, 24.10.2016.

 

 

OBRASCI:

1. Izvještaj za 2016. godinu

2. Zahtjev za 2017. godinu

 

Dostaviti:

 1. 1.       Oglasna ploča,
 2. 2.       Službena web stranica Općine Gradište (www.gradiste.hr) i
 3. 3.       Pismohrana

Google map:

Thank for sharing!