Važni telefoni u Gradištu:

1. Općina Gradište o32 / 841-270
2. Pošta o32 / 842-973
3. Ambulanta o32 / 841-054
4. Zubna ambulanta o32 / 841-774
5. Osnovna škola o32 / 842-979
6. Župni ured o32 / 841-199
7. DHMZ-Meteorološka postaja Gradište o32 / 841-727
8. Veterinarska stanica o32 / 841-062
9. Svjetlost-dom za starije i nemoćne 098/217-701

- Matrica udaljenosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji -

Google map:

Thank for sharing!