Obavijest o priključenju na kanalizaciju

obavijest_komunalac.jpg

Google map:

Thank for sharing!