Potkategorije

S

Savjetovanje sa javnošću - prikupljanje komunalnog otpada

Sukladno članku 11. Zakona o pravu napristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)  Općina Gradište poziva zainteresiranu javnost da se očituju na prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gradište. Očitovanje možete poslati na adresu Općine Gradište: Trg h. Velikana 5, 32273 Gradište  i na mail: \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   Prijedlog odluke možete pogledati OVDJE. Rok za podnošenje prijedloga je 15.12.2017. godine.     U Gradištu, 15.11.2017. godine  

P

Proračuni

Proračuni:   godina Proračun Rebalans Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Odluku o izvršavanju Proračuna 2012        2013          2014          2015        2016            2017     I. Izmjene Proračuna  II. Izmjene Proračuna     2018    I. Izmjene Proračuna  II. Izmjene Proračuna   2019          

J

JUO

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradište: 1. Branko Dretvić - referent za računovodstveno-knjigovodstvene poslove  2. Katica Čačić - referent za upravno-administrativne poslove  3. Ilija Leutarević - referent za upravno-administrativne poslove  4. Matija Đilanović - komunalni radnik 

N

Načelnik

Načelnik Općine Gradište: Srećko Papac Zamjenik načelnika: Josip Čolakovac

 

Članovi Vijeća

Članovi Vijeća Općine Gradište:   1.  Čolakovac-Mijić Ivana- predsjednica Vijeća   2.  Špehar Tomislav   3.  Mikulić Marko   4.  Dominković Ivan   5.  Gagulić Ljiljana   6.  Josić Pero   7.  Kaić Verica   8.  Filipović Manda   9.  Janković Dražen   10. Konjarević Andrija   11. Mikinac Antun    

U

Upravljanje imovinom

  1. Strategija upravljanja imovinom Općine Gradište - 2016. 2. Registar nekretnina Općine Gradište sa 31.12.2015. 3. Registar nekretnina Općine Gradište sa 31.12.2016. 4. Registar nekretnina Općine Gradište sa 31.12.2017.

J

Javna nabava

 Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti - 04.01.2017.   2015.  1. Plan javne nabave za 2015. godinu 2. Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2015. godinu 3. Registar ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi za 2015. godinu 4. Popis sponzortva i donacija za 2015. godinu 5. Popis preostalih ugovora za 2015. godinu     2016. 1. Plan javne nabave za 2016. godinu 2. Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2016. godinu 3. Registar ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi za 2016. godinu 4. Popis sponzortva i donacija za 2016. godinu 5. Popis preostalih ugovora za 2016. godinu   2017. 1. Plan javne nabave za 2017. godinu 2. Registar ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi za 2017. godinu 3. Popis sponzortva i donacija za 2017. godinu 2018. 1. Plan javne nabave za 2018. godinu 2. Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2018. godinu

P

Prostorno planska dokumentacija Općine Gradište: 1. Prostorni plan uređenja Općine Gradište - 2004. godine                                    - Odluka o donošenju2. Prostorni plan uređenja Općine Gradište - 1. izmjene - 2006. godine               - Odluka o donošenju3. Prostorni plan uređenja Općine Gradište - 2. izmjene - 2013. godine               - Odluka o donošenju    -ovdje možete preuzeti originalne Prostorne planove   4. UPU poslovne zone "Ambarine" u Gradištu - 2005. godine                                - Odluka o donošenju5. Izvješće s javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna UPU radne zone "Ambarine" u Gradištu 6. 1. Izmjene i dopune UPU radne zone "Ambarine" u Gradištu - 2016. godine    - Odluka o donošenju   7. PUR - Program ukupnog razvoja Općine Gradište - 2016. godine  

P

Pristup informacijama

  Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija   Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.   Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.   Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.   Službenik za informiranje   Općina Gradište javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.   Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine: putem telefona na broj: +385 (032)841-270; putem faksa na broj: +385(032)841-270; elektroničkom poštom službeniku za informiranje: \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija; poštom na adresu: Općina Gradište, Trg hrvatskih Velikana 5, 32273 Gradište, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija; osobno na adresu: Općina Gradište, Trg hrvatskih Velikana 5, 32273 Gradište, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00.  Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:   Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu. U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje. Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu. Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti ka za druge korisnike. Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave. Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.   -Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2) -Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3) -Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4) Službenik za informiranje:   Branko Dretvić Općina Gradište, Trg hrvatskih Velikana 5, 32273 Gradište Tel.: +385 (032)841-270; Fax.: +385 (032)841-270; E-mail službenika za informiranje: \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.   Naknada za pristup informacijama   Općina Gradište ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).   Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu: preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.   NAPOMENA:   Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Gradište izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.   Naknada za ponovnu uporabu informacija   Općina Gradište ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama. Prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), Općina Gradište može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacije kao i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:   tijelo javne vlasti pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave, tijelo javne vlasti određuje naknadu za ponovnu uporabu u skladu s objektivnim, jasnim i povjerljivim kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacije koje utvrđuje uredbom Vlade Republike Hrvatske a troškovi se izračunavaju u skladu s računovodstvenim pravilima koja se primjenjuju na dotična tijela javne vlasti, ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti ostvaren po osnovi naknade troškova ne prelazi troškove prikupljanja, izrade, reprodukcije i pružanja informacije, uključujući razuman povrat ulaganja.   Pravo na pristup informacijama uređuju:   OPĆI PROPISI   Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14), Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17), Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, broj 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17), Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13), Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09), Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18), Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13, 93/16, 104/16), Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12), Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17), Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96), Opći porezni zakon (»Narodne novine«, broj 115/16), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 20/16) Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 124/15), Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14), Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, broj 67/17), Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14).   EUROPSKI PROPISI   Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information, Direktiva o izmjeni Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 2013/37/EU, Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information Text with EEA relevance, Konsolidirana Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, Consolidated Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information, Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata 2014/C 240/01, Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents 2014/C 240/01, Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama (MU 18/97, 06/99, 14/02, 13/03, 09/05, 01/06, 02/10), UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).  Interni akti  Akcijski plan za povećanje transparentnosti i otvorenosti u tijelu javne vlasti za 2017. godinu, Akcijski plan za povećanje transparentnosti i otvorenosti u tijelu javne vlasti za 2016. godinu, Odluka o imenovanju službenika za informiranje, Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova, Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, Zahtjev za pristup informacijama, Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije, Zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Izvješća -Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu   -Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu   -Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu-PDF  ili  CSV   -Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu-PDF  ili  CSV