• Javni poziv za proizvođače lubenica

  Javni poziv za proizvođače lubenica

  AGRO-KLASTER d.o.o.      Glagoljaška 27      V I N K O V C I                                                       J A V N I   P O Z I V                                   za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini                 Udruge „Klaster proizvođača lubenica Vukovarsko-srijemske županije“ Opširnije

 • Ženska perspektiva

  Ženska perspektiva

  Dana 07. 06. 2018. godine u Otoku s početkom u 11 sati održana je Motivacijska radionica za sve zainteresirane poduzetnice u sklopu projekta „Ženska Perspektiva“. Opširnije

 • Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima 2018. godine

  Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima 2018. godine

                                                       REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA               OPĆINA GRADIŠTE            OPĆINSKI NAČELNIK   Klasa: 112-03/18-01/06 Urbroj: 2212/06-04-18-1 U Gradištu, 23. 05. 2018.   Na temelju članka 10.  Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14 i 127/17 – pročišćeni tekst), članka 45. Statuta općine Gradište ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/09 i 3/13),  Odluke o provođenju Programa javnih radova za 2018.g.  objavljujem; Opširnije

 • Projekt

  Projekt "Ženska perspektiva"

  Ženska perspektiva pomaže poduzetnicama iz nerazvijenih područja   Opširnije

Izvješće o javnoj raspravi - izmjene UPU "Ambarine"

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA

UREĐENJA RADNE ZONE "AMBARINE"

 

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju (''NN'', br. 153/13), dana 23. 02.2016.

godine načelnik Općine Gradište donio je ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i

dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone "Ambarine".

Prijedlog plana upućen je u javnu raspravu. Javna rasprava s javnim uvidom trajala je osam

(8) dana u vremenu od 09.03. do 16.03. 2016. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za

sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog

plana uređenja Radne zone "Ambarine" u prostorijama Općine Gradište, Trg Hrvatskih

velikana 5, 32273 Gradište, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

U vrijeme trajanja javne rasprave organizirano je javno izlaganje za građanstvo i udruge

građana, mjesne odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i

područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela

koje je održano u Općini Gradište, 15.03.2016. god., u 11.00 sati u općinskoj vijećnici Općine

Gradište, Trg Hrvatskih velikana 5, 32273 Gradište.

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi upućen je javnopravnim tijelima određenim posebnim

propisima .

Primjedbe i prijedlozi na prijedlog Plana mogli su se za vrijeme trajanja javne rasprave

upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko

urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 16.3.2016. godine na adresu Općine

Gradište, Trg Hrvatskih velikana 5, 32273 Gradište.

Javna rasprava objavljena je u Glasu Slavonije dana 25. veljače 2016. godine, na

internetskim stranicama Ministarsva graditeljstva i prostornog uređenja i internetskim

stranicama Općine Gradište.

 

Kompletno izvješće možete ovdje preuzeti.

Google map:

Thank for sharing!