• 3. Državno natjecanje u kuhanju čobanca

  3. Državno natjecanje u kuhanju čobanca" Belišće 2017.

  TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BELIŠĆA Vijenac S. H.Gutmanna 15B31551 BelišćeBelišće, 27. 07. 2017. godineKlasa: 334-01/17- 06/13Urbroj: 2185/02-6- 17-2 PREDMET: 3. DRŽAVNO NATJECANJE U KUHANJU ČOBANCA;BELIŠĆE 2017. – Javni poziv Opširnije

 • Rezultati lokalnih izbora 2017.

  Rezultati lokalnih izbora 2017.

  Općinsko izborno povjerenstvo Općine Gradište objavljuje rezultate lokalnih izbora 2017. godine: 1. Rezultati izbora za načelnika i zamjenika načelnika Općine Gradište 2. Rezultati izbora za članove općinskog Vijeća Općine Gradište Opširnije

 • Lokalni izbori 2017. kandidacijske liste

  Lokalni izbori 2017. kandidacijske liste

  Općinsko izborno povjerenstvo Općine Gradište objavljuje kandidacijske liste za predstojeće lokalne izbore: 1. Kandidatura za izbor načelnika Općine Gradište 2. Kandidacijska lista za izbor članova općinskog Vijeća Općine Gradište ----------------------------------------- 3. Zbirna lista kandidatura za izbor načelnika Općine Gradište 4. Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova općinskog Vijeća Općine Gradište       Opširnije

Izvješće o javnoj raspravi - izmjene UPU "Ambarine"

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA

UREĐENJA RADNE ZONE "AMBARINE"

 

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju (''NN'', br. 153/13), dana 23. 02.2016.

godine načelnik Općine Gradište donio je ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i

dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone "Ambarine".

Prijedlog plana upućen je u javnu raspravu. Javna rasprava s javnim uvidom trajala je osam

(8) dana u vremenu od 09.03. do 16.03. 2016. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za

sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog

plana uređenja Radne zone "Ambarine" u prostorijama Općine Gradište, Trg Hrvatskih

velikana 5, 32273 Gradište, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

U vrijeme trajanja javne rasprave organizirano je javno izlaganje za građanstvo i udruge

građana, mjesne odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i

područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela

koje je održano u Općini Gradište, 15.03.2016. god., u 11.00 sati u općinskoj vijećnici Općine

Gradište, Trg Hrvatskih velikana 5, 32273 Gradište.

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi upućen je javnopravnim tijelima određenim posebnim

propisima .

Primjedbe i prijedlozi na prijedlog Plana mogli su se za vrijeme trajanja javne rasprave

upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko

urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 16.3.2016. godine na adresu Općine

Gradište, Trg Hrvatskih velikana 5, 32273 Gradište.

Javna rasprava objavljena je u Glasu Slavonije dana 25. veljače 2016. godine, na

internetskim stranicama Ministarsva graditeljstva i prostornog uređenja i internetskim

stranicama Općine Gradište.

 

Kompletno izvješće možete ovdje preuzeti.

Google map:

Thank for sharing!