Izmjene UPU Ambarine

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUK.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADIŠTE
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 363-03/16-01/1
URBROJ: 2212/06-03-16-01
U Gradištu, 04.01.2016.

 

 

Sukladno članku 88. stavaku 1. i članku 113. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), članku 16. Statuta Općine Gradište i Odluci o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone "Ambarine", Jedinstveni upravni Općine Gradište, kao nositelj izrade objavljuje:

OBAVIJEST ZA JAVNOST
o izradi Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Radne zone "Ambarine"

Temeljem članka 86. stavka 1. i članka 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („NN“ broj 153/13) i članka 16. Statuta, Općinsko vijeće Općine Gradište na 12. sjednici održanoj 02.12.2015. godine donijelo je Odluku o izradiIzmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone "Ambarine" („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/2015. od 18.12.2015. godine). Razlozi izmjena i dopuna navedeni su u članku 3. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone "Ambarine".

 

Uvid u Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone "Ambarine"i detaljnije obavijesti o tijeku postupka izrade mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradište Općine Gradište, Trg hrvatskih Velikana 5, 32273 Gradište, telefon: 032/841-270.

 

Jedinstveni upravni odjel:

 

 

 


 

Google map:

Thank for sharing!