JAVNI POZIV za zapošljavanje u javnim radovima Općine Gradište

JAVNI  POZIV  za zapošljavanje u javnim radovima Općine Gradište

         REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA               OPĆINA GRADIŠTE            OPĆINSKI NAČELNIK Klasa: 112-03/20-01/02 Urbroj: 2212/06-04-20-1 U Gradištu, 28. 07. 2020. Na temelju članka 10.  Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17 i 98/19 – pročišćeni tekst), članka 45. Statuta općine Gradište (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/09.,  3/13. i 5/18.),  Odluke o provođenju Programa javnih radova za 2020.g.  objavljujem; J A V N I   […]

Više

Općina Gradište dobila priznanje Instituta za javne financije za transparentnost

Općina Gradište dobila priznanje Instituta za javne financije za transparentnost

Općina Gradište je dobila priznanje Instituta za javne financije za transparentnost općinskog proračuna. Općina Gradište osvojila je maksimalan broj bodova (5) prema istraživanju transparentnosti proračuna županija, gradova i općina, koje je proveo Institut za javne financije. Istraživanjem je obuhvaćeno 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj, a željelo se utvrditi količinu i pravovremenost objavljenih dokumenata te kvalitetu službenih internetskih stranica lokalnih jedinica. Detaljnije: http://www.ijf.hr/transparentnost-2020/karta/

Više

Prof. dr. sc. Vlatko Previšić – proffessor emeritus

Prof. dr. sc. Vlatko Previšić – proffessor emeritus

Našem sumještaninu, prof. dr. sc. Vlatku Previšiću, zbog posebnih zasluga za razvitak i napredak Sveučilišta u Zagrebu, te međunarodno priznatu znanstvenu izvrsnost, koji je svojim plodnim pedagoškim i znanstvenim doprinosom uvelike pridonio ugledu Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Republike Hrvatske, Sveučilište u Zagrebu dodijelilo je počasno zvanje i titulu proffesor emeritus. 

Više

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2020.

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2020.

Obavijest biračimaObjava biračima

Više

Postani popisivač Popisa poljoprivrede 2020. !

Postani popisivač  Popisa poljoprivrede 2020. !
Više

Mjere pomoći Općine Gradište od posljedica pandemije

Mjere pomoći Općine Gradište od posljedica pandemije

Vijeće Općine Gradište 18.05.2020. godine donijelo je Odluku o mjerama pomoći radi negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa COVID – 19, koje se odnose na sve građane kao i poduzetnike Odluka Vijeća o mjerama pomoćiObrazac Zahtjeva za ugostitelje i frizerske salone

Više